AÖF Eski Anadolu Tarihi Çıkmış Sorular

AÖF Eski Anadolu Tarihi Çıkmış Sorular Güz Dönemi

1- Firiglerin tanrıçalarına verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir?

 •  A- Adat
 • B- Sabazios
 • C- Maat
 • D- Matar
 • E- Şamaş

 


2- Lidyalılardan günümüze ulaşan çift dilli yazılı belgelerde Lidce dışında kullanılan iki dil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A- Yunanca ve Aramca
 • B- Urartuca ve Assurca
 • C- Aramca ve Percçe
 • D- Hititçe ve Frigce
 • E- Sümerce ve Akadca

3- Urartu Krallığının batı sınırını çizen nehir aşağıdakilerden hangisidir

 • A- Fırat
 • B- Karasu
 • C- Dijle
 • D- Murat
 • E- Çoruh

 


4- Kimmer ve İskitlerde yaygın olan mezarlara ne isim verilmektedir?

 • A- Höyük
 • B- Lahit
 • C- Tümülüs
 • D- Kurgan
 • E- Kaya Mezar

5- Aşağıdakilerden hangisi Lidya’da hüküm süren Mermnadlar hanedan krallarından biri değildir

 • A- Kandaules
 • B- Kroisos
 • C- Sadyattes
 • D- Alyadtes
 • E- Ardys

6- Athaneus’un anlatımlarına göre Friglerin icadı kabul edilen müzik aleti hangisidir?

 • A- Davul
 • B- Tef
 • C- Kaval
 • D- Lir
 • E- Telli Saz

7- İvriz kabartmasında yer alan kral Warpalavas hangi Geç Hitit devletinin kralıdır?

 • A- Karmamış
 • B- Samal
 • C- Pattin
 • D- Kummuh
 • E- Tabal

8- Hititlerin başkenti olan Hattuşa bu gün hangi ilimizin sınırları içinde yer almaktadır

 • A- Çorum
 • B- Sivas
 • C- Amasya
 • D- Konya
 • E- Kayseri

9- Kimmerler tarih sahnesinden silinmeden önce Anadolu’da onları yenmeyi başarabilen Lidya kıralı aşağıdakilerden hangisidir

 • A- Gyges
 • B- Ardys
 • C- Kroisos
 • D- Alyattes
 • E- Sadyattes

10- Tarih öncesi çagların baslangıcı olarak degerlendirilen ilk aletler ne zaman ortaya çıkmıstır?
A. On bin yıl önce
B. Yüz bin yıl önce
C. Bir milyon yıl önce
D. Ikibuçuk milyon yıl önce
E. Bes milyon yıl önce

11- İstanbul yakınındaki en eski insan izlerini günümüze taşıyan Paleolitik Dönem buluntu yerinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Karain
B. Yarımburgaz
C. Beldibi
D. Yenikapı
E. Hiçbiri

12- Asağıdakilerden hangisi İnsanın üretim aşamasına geçişine zemin hazırlayan etkenlerden biri değildir?
A Iklim değişimi
B. Bitkilerin çeşitlenmesi
C. Hayvan türlerinin çoğalması
D. Buzul Çagı’nın sona ermesi
E. Madenlerin keşfi

13- Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Dönem’de ortaya çıkan yeniliklerden biri değildir
A. Çanak çömlek üretimi
B. Tarımın başlaması
C. Hayvanların evcilleştirilmesi
D. Yazının geliştirmesi
E. Köylerin kurulması

14- Anadolu’daki en eski tapınaklar hangi dönemde kurulmuştur?
A. Paleolitik
B. Mezolitik
C. Neolitik
D. Kalkolitik
E. Tunç

15- Aşağıdakilerden hangisi kent olarak değerlendirilen yerleşmedir?
A. Arslantepe
B. Toptepe
C. Çayönü
D. Karain
E. Yarımburgaz

16- Halaf kültürü hangi bölgede ortaya çıkmıştır?
A. Güney Mezopotamya
B. Güneydogu Anadolu, Kuzey Suriye
C. Orta Anadolu
D. Batı Anadolu
E. Hiçbiri

17- Anadolu’da kentleşme hangi dönemde başlamıştır?
A. Neolitik
B. İlk Tunç Çağı
C. Paleolitik
D. Demir Çağı
E. Hiçbiri

18- Aşağıdakilerden hangisi İlk Tunç Çağı’nın genel özelliklerinden biri değildir?
A. Bölgeler arası ticaret
B. Hammadde kaynaklarının İşlenmesi
C. Kentlerin kurulması
D. Bakır ve kalayın kullanılması
E. Demirin yaygınlaşması

19- Aşağıdakilerden hangisi Ilk Tunç Çagı’ndaki önemli merkezlerden biri değildir?
A. Çayönü
B. Alacahöyük
C. Küllüoba
D. Demircihöyük
E. Ikiztepe

20- Aşağıdakilerden hangisi Assurca bir kelime olup “liman” anlamına gelmektedir?
A. Wabartum
B. Karum
C. Erİsum
D. Kanis
E. Bit/Bitum

21- Bereketli Hilal olarak da tanınan bölgenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Assur
B. Sümer
C. Uruk
D. Mezopotamya
E. Akkad

22- Aşağıdakilerden hangisi en önemli madenlerden biri değildir?
A. Gümüs
B. Bakır
C. Altın
D. Kalay
E. Kursun

23- Bilim insanlarının Kültepe höyüğünde yer alan saraya verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?
A. Warsama
B. Anitta
C. Purushattum
D. Nesa
E. Bit/bitum

24- Aşağıdakilerden hangisi Kültepe’nin özelliklerinden biri değildir?
A. Eski adı Kaniş ya da Nesa’dır.
B. Dönemin en önemli karumlarındandır.
C. Hititler kurmuştur.
D. Höyük ve karum olarak iki bölümden oluşmaktadır.
E. Dönemin en güzel çanak çömlek örnekleri burada
ele geçmiştir.

25- Aşağıdakilerden hangisi Assur Ticaret Kolonileri Çagı’nda ağırlık ölçüsü olarak kullanılmıştır?
A. Gramatum
B. Mina
C. Miskal
D. Okka
E. Bat/Batum

26- Aşağıdakilerden hangisi “misafir” anlamına gelen küçük ticaret birimi yerine kullanılmaktadır?
A. Bit/Bitum
B. Karum
C. Nesa
D. Datum
E. Wabartum

27- Assurca, aşağıdaki dil ailelerinden hangisine bağlıdır?
A. Hint-Avrupa
B. Ural-Altay
C. Hint-Pasifik
D. Sami
E. Amerind

28- Aşağıdakilerden hangisi Assurlu tüccarların Anadolu’ya getirdikleri en önemli yeniliktir?
A. Yazı
B. Ticaret
C. Gümüs
D. Kalay
E. Esek

29- Aşağıdakilerden hangisi Assurlu tüccarların özelliklerinden biri değildir?
A. Anadolu’da önemli bir ticaret ağı kurmuşlardır.
B. Anadolu’ya ilk defa yazıyı getirmişlerdir.
C. Anadolu ve Assur arasında kervanları gidip gelmiştir.
D. Assur’dan bakır getirmişlerdir.
E. Anadolu’da yerli kadınlarla da evlenmişlerdir.

CEVAP ANAHTARI:

1- D, 2-A, 3- A, 4-D, 5- A, 6-C, 7-E, 8-A, 9- D, 10- D, 11-B, 12-E , 13-D, 14-C, 15-A, 16-B, 17-B, 18-E, 19-A, 20-B, 21-D, 22-E, 23-A, 24-C, 25-B, 26-E, 27-D, 28-A, 29-D

Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica