İstihare Namazı Nasıl Kılınır

12 Ağustos 2018 admin 0

İstihare Namazı Nasıl Kılınır İstihare namazının birinci rekâtında Fatiha’dan sonra Kâfirûn, ikinci rekâtında Fatiha’dan sonra İhlâs suresi okunur. Namazdan sonra istihare duası yapılır. Sahabeden Cübeyr […]

Türkmüyüz Müslüman mı?

12 Ağustos 2018 admin 0

Türkmüyüz – Müslüman mı Gayet felsefi bir soru olan bu cümle bir o kadar anlamsız ve bilgi dışıdır. Öncelikle Türklük bir ırk sıfatı iken Müslümanlık […]

Dinimizde Anne Baba Hakkı

12 Ağustos 2018 admin 0

Dinimizde Anne Baba Hakkı Anne Baba Hakkı Dinimizce Çok Önemlidir. Konu ile alakalı Adıgüzel Muhammed Mustafa sav efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuşlardır. Kim anne […]

CİFİR İLMİ, CİFİR NEDİR?

12 Ağustos 2018 admin 0

CİFİR İLMİ Yirmi sekiz harften ibaret olan Arap alfabesi, Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan zamanına kadar Ebced tertibiyle okunur ve yazılırdı. Abdülmelik bin Mervan zamanında […]

Yavuz Sultan Alevileri Katlettimi

12 Ağustos 2018 admin 0

Yavuz Sultan Selim Alevi Katletmedi Ehli Sünnet Olan Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin 40.000 Aleviyi katlettiğine dair haberler “İran Casuslarının” Bilinçli Olarak Ortaya atıp yaydığı […]

Sakal Boyamak Günah Mı?

12 Ağustos 2018 admin 0

Sakal Boyamak Günah Mı Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması, dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek, […]

Kimler Kurban Kesebilir?

12 Ağustos 2018 admin 0

Kimler Kurban Kesebilir Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise […]

İmam-ı Azam Ebu Hanife

12 Ağustos 2018 admin 2

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hanefi Mezhebinin Öncüsü, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleridir.  Asıl Adı “Numan” dır. İmam-ı Azam Hazretleri Emevilerin son dönemleri ile Abbasilerin ilk dönemlerinde […]

Hagia Sophia

12 Ağustos 2018 admin 0

Hagia Sophia Batılıların Hagia Sophia diye bildikleri, Oysa TÜRK Coğrafyasından Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul’u Fethinden sonra camiye çevirdiği ve Ayasofya Camii olan “Günümüzde […]

tataristan hakkında bilgi

12 Ağustos 2018 admin 0

TATARİSTAN CUMHURİYETİ Tataristan, 21 şehre sahip olan Tataristan’ın en önemli şehirleri Kazan, Naberejniye Çelnı, Nijnikamsk, Almetyevsk ve Alabuga’dır.ta TATARİSTAN CUMHURİYETİ İdare Merkezi (Başkenti) Kazan Kuruluş Tarihi […]

Hazar Denizi Hakkında Bilgi

12 Ağustos 2018 admin 1

Hazar Denizi Hakkında Bilgi Hazar Denizi (eski adı (Latince): Caspium Mare veya Hyrcanium Mare veya eski Rusça – Каспийское море (Kaspiyskoye More)). Adını Hazar Kağanlığı’ndan […]

Johann Wolfgang von Goethe

12 Ağustos 2018 admin 0

Johann Wolfgang von Goethe Kimdir? Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Johann Wolfgang von Goethe, yalnızca edebiyatla değil eğitim, doğa bilimleri ve felsefe de […]

Rus Edebiyatı ve Temsilcileri

12 Ağustos 2018 admin 0

Rus Edebiyatı ve Temsilcileri ALEKSANDRE PUŞKİN (1799 – 1837) Modern Rus edebiyatının kurucususayılır. Yapıtlarında Rus toplumunun toplumsal özelliklerini yansıtan tipler oluşturmakla Rus edebiyatında ulusal ve […]

ahşap palet

12 Ağustos 2018 admin 0

ahşap palet Ahşap Palet,  ahşap palet nerelerde kullanılır? hasseten taşınması zor olan yiyecek, giyecek ve diğer ürünlerin nakliyesinin rahatlıkla yapılabilmesi için kullanılmaktadır. Özellikle İthalat, İhracaat […]

Alak Suresi, Alak Ne Demek

12 Ağustos 2018 admin 0

Alak Suresi Alak Suresi‘nin Meali ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın Tefsiri Aşağıda Yer Almaktadır. Meâl-i Şerifi “Bismillahirrahmanirrahim” 1- Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2- O, insanı bir […]

Ülkü Ocakları

12 Ağustos 2018 admin 0

 Ülkü Ocakları Ülkü Ocakları Toplumların gelecek idealini sürekli olarak yeniden inşa eden gençliktir. Gençliğin yeni ufuklara doğru ilerlemek amacıyla milli ülküler edinmesi ise toplumun geleceğini garanti […]

AHİRETİ UNUTANLAR AHİRETTE UNUTULURLAR

12 Ağustos 2018 admin 2

“Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkâr edip durdularsa, […]

Görsel Yok

Qin Shi Huang, Çin Seddini Yaptırdı

12 Ağustos 2018 admin 0

Çin Şi Huang (Qin Shi Huang)Devir: M.Ö. 247-210Çin’i birleştiren ve ilk imparatoru olan Çin Şi fikirlerine karşı çıktığı tüm alimleri öldürmesi ve “sakıncalı” kitapları yaktırmasıyla […]

Görsel Yok

Bursa Ulu Cami Tarihi

12 Ağustos 2018 admin 0

Bursa Ulu Cami  Bursa, ulu mabedler şehridir. Selâtin kubbeler yükselir Bursa’nın yeşil zemininden mavi gökyüzüne… Şanlı maziye mührünü vuran ecdâd, gelecek zamanlann saatini kurmuştur sanki […]

Hz. İsa ve Eflatun

12 Ağustos 2018 admin 0

İmam Rab­ba­ni Haz­ret­le­ri ak­ta­rı­yor. İsa (Aley­his­se­lam) ile Ef­la­tun ay­nı dö­nem­de ya­şa­mış­lar­dır. İsa (Aley­his­se­lam)ın ha­be­ri Ef­la­tu­n’­a git­ti­ği za­man şöy­le de­miş: “Na­sıl bi­ri­dir o bah­set­ti­ği­niz ki­şi?” Mu­ci­ze­le­rin­den […]

Hasta Bakımı

12 Ağustos 2018 admin 0

Hasta <Yaşlı> Bakıcı Hizmetlerinde Dikkat Edilecek Hususlar “Arş. Gör. Çiğdem DEMİR ÇELEBİ / Doç. Dr. Müge YUKAY YÜKSEL” Yaşlılarla psikolojik danışmanlık uzmanlığının yaklaşık yirmi yıllık […]

DÜNDAR TAŞER’DEN ÖZLÜ SÖZLER

12 Ağustos 2018 admin 0

DÜNDAR TAŞER‘DEN ÖZLÜ SÖZ Türk Milleti için bayrak, devlet’tir. Bu bayrağın dalgalandığı yerde Türk hükümranlığı, ahali için ne büyük devlettir… Devlet, Türk’ün her şeyidir, onsuz […]

İSLAMDA TÜP BEBEK

12 Ağustos 2018 admin 0

İSLAMDA TÜP BEBEK GÜNAH MI ? 1. Tüp bebek nedir? Çocuksuz ailelerde anne adaylarından elde edilen en az 7-9 yumurta hücresi baba adayının spermleri ile […]

Suikasta Uğrayan ABD Başkanları

12 Ağustos 2018 admin 0

4 başkan suikast kurbanı oldu Abraham Lincoln (1809 – 1865)  ABD’nin 16. başkanıydı. 1860’ta olağanüstü bir çabayla başkan seçildi. Fakir, Yahudi bir ailenin çocuğuydu. James […]

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

12 Ağustos 2018 admin 0

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI ŞİNASİ (1826-1871) Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır. Asıl adı İbrahim’dir. İlklerin yazarıdır: İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, Batılı anlamda ilk […]

KÜRTLER, TÜRK BOYUNDANDIR

12 Ağustos 2018 admin 0

KÜRTLER, TÜRK BOYUNDANDIR Sivili askeri; devleti milleti ile bir bilek bir yürek olmanın davasındaki bizlerin; Twitter hesabımızda “Kürtler de Türk’tür” şeklinde paylaştığımız bilgi sosyal medyada […]

YAHUDİ MEZHEPLERİNDEN ZEALOTLAR

12 Ağustos 2018 admin 1

YAHUDİ MEZHEPLERİNDEN ZEALOTLAR VE ŞİDDET Zealotlar M.S. 66-73 yılları arasında Kudüs’ü ve kutsal Yahudi mekânlarını Roma İmparatorluğundan kurtarmak, bağımsız bir Yahudi devleti kurmak için teşkilatlanmış, […]

HRİSTİYANLIK VE KUTSAL SAVAŞ

12 Ağustos 2018 admin 0

Bizans İmparatoru Konstantin’e (ö. 337) kadar Hristiyanlar, tarihsel olarak şiddete yönelmemiş, eylemsizlik sergilemiş ve inancın yayılması için ölümü göze almışlardır. Ancak Hristiyanlık, Bizans devletinin resmî […]

Lanzarote Sözleşmesi

12 Ağustos 2018 admin 0

Lanzarote Sözleşmesi Lanzarote Sözleşmesi Suç Sorunlarına dair Avrupa Komitesi’nin altında 2005 yılında oluşturulan Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye karşı Korunmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi tarafından Türkiye’de […]