Bilgi berekettir

atahun, haber, kültür, türk dünyası, türkiye rehberi, tarih, gezi

Aylar: Mayıs 2018

Türk Tarihi

Kazakistan

Kazakistan Kazakistan Cumhuriyeti 7 Bağımsız Türk Devletinden birisidir. Ülke nüfusunun %70 ine yakını Türk’dür. Kazak kelimesinin anlamı “hür adam” olduğu ileri sürülmektedir. Hür adam kelimesinin tarihsel olarak hürriyetlerine düşkün yörüklerden oluştuğu göz önüne alındığında yerinde bir tanımlama olduğu düşünülebilir. Binlerce yıl…

‘Kızılelma’ Türklerin Mefkuresi

Kızılelma Türklerin Mefkuresi Bugün Türk Millerinin kızıl elması Türkiye’yi Gazi Mustafa Kemal Paşa‘nın dediği gibi Çağdaş Medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Oraya ulaşınca da medeniyetlerin birinci sırasında yerimizi almak olmalıdır. Kızılelma tamamen ulaşılacak bir ideal değildir. Kızılelma varacağı hedefe topyekün kilitlenmek; o…

Türk’ün varlığı

2009 yılında Yeniçağ Gazetesinde bir yazı kaleme alan Durmuş Hocaoğlu’nun ne kadar haklı olduğu yine belgelendir. İşte Durmuş HOCAOĞLU’nun  yazısının tamamı. “Türkiyeli Aydın”ın dini, Türk’e olan kinidir “Sermâye” modern bir terim, kapitalizme âit; bir kere daha hâtırlatalım: Herhangi bir sermâye…

broşür dağıtımı

broşür dağıtımı broşür dağıtımı, firmaların kendi tanımını yapması, ürünlerini tanıtması ve satışlarını artılması için tercih edilen bir sistemdir. Bilgi İçin 0534 717 34 80  İş yerlerine dağıtım, apartmanlara dağıtım ve meydanlarda dağıtım şeklinde yapılmaktadır. Broşür Dağıtımı El İlanı Dağıtımı İlan…

NECİP FAZIL, İĞRENİYORUM

İĞRENİYORUM! Elimden doğruca, güzelce, iyice bir yazı mı çıkıyor? İğreniyorum! Hâlâ bu memlekette doğru, güzel ve iyi olanı savunma gayretimden, bu gayretin boşluğunu anlayamamak enayiliğinden iğreniyorum! Olanlar ortadayken, hep bugünü yarına erteleyici ve gelmeyecek bir istikbale ısmarlayıcı “cek” ve “cak”…

Peygamberlerin Duaları

Peygamberlerin Duaları Ey Resulüm! De ki; ”Eğer duanız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”(Furkan;77) Kur’an’da geçen dualarından misaller; Hz. Adem’in duası: Hz. Adem, ve Havva validemiz, işledikleri hatalarından dolayı çok gözyaşı dökerek; ”Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik; artık bize mağfiret etmez…

LA İLAHE İLLALLAH

“LÂ İLAHE İLLALLAH” diyen her kula“Müslüman” diyebilmek ve kardeş kardeş yaşayabilmek… İşte Hazret-i Kur’an’daki tefsire muhtaç olmayan ayet-i celiyle: “Bedeviler dediler ki: “İman ettik.” Deki: “Siz iman etmediniz, amma “Müslüman olduk” deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi. Şayet ALLAH’a ve peygamberine…

Gagauzlar, Gök Oğuzlar

GAGAUZLARIN <Gök Oğuzlar> Türk Dünyası içerisinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Gagauzlar toplam 350 bin kişi ile Balkanlardaki tek Hıristiyan Türk toplumudur. İsimleri Hıristiyan soyadları Türkçe’dir. Büyük bir kısmı Moldova toprakları içinde yer alan Gagauz yeri özerk bölgesinde yaşarlar. Gagauz bölgesinin…

İlhanlı hükümdarı Abaka Han

İlhanlı hükümdarı (1265-1282) Abaka Han, Hülâgû’nun on dört oğlunun en büyüğüdür. 631’de (1234) Moğolistan’da doğdu. Babası ile birlikte 1256’da İran’a geldi. Önce Horasan valiliğine tayin edildi. Hülâgû’nun ölümü üzerine emîrler, hatunlar ve şehzadelerden teşekkül eden kurultayca babasının yerine getirildi (1265). Fakat hükümdarlığı Büyük…

Tarih Nedir?

Tarih Nedir? Terim olarak, geçmişin bilgisi’ne tarih denir. Genel Bir Tanımla Tarih; olayların seyrinden , madenin ve eşyanın geçmişinden ve mevcut durumundan bahseden her yazı ve her hikaye” tarihtir. Tarih çeşitli tarihçiler tarafından farklı da tanımlanmıştır. Bir zaman dilimi içinde meydana gelen olaylara…

Dilde, Fikirde, İşte Birlik

Ulu Özbek şairi Alişir Nevaî‘nin ve İsmail Gaspıralı’nın yıl dönümleri, 1991 yılında dünya çapında kutlandı. Alişir Nevaî’nin 550. doğum yıldönümü arefesinde Romanya’da yaşayan soydaşlarımızdan Karadeniz gazetesini aldım. Anavatandan uzakta, muhacerette yaşayan soydaşlarımız, Romanya’da vuku bulan müsbet gelişmeler sonucu ayda bir çıkarmaya başladıkları…

Şah’da Bizim, Sultan’da

Şah ve Sultan Her ne Kadar Yavuz’cu yada İsmail’ci diye ortalıkta bazı kelimeler dolaşsa da şunu öncelikle belirtelim Türk Milleti Olarak Şunu Çok İyi Bilmeliyiz; “ŞAH’da Bizim SULTAN” ‘da bizim… Şah İsmail / Yavuz Sultan Selim Mücadelesinin Sosyolojik Nedenleri Şah…

Kelam İlmi Nasıl Ortaya Çıktı?

Kelam İlmi Nedir Kelam İlmi Nasıl Ortaya Çıktı? Hamd ve sena, her söz ve yazı O’nu hamdetmekle başlayan Allah (cc)’a mahsustur. Salat, Peygamberlik ve risalet makamının sahibi olan Muhammed Mustafa (sav)’ya, dalaletten hidayete eren aline ve ashabına olsun. Kelam İlminin…

Çanakkale Savaşından Bir Bölüm

Çanakkale Savaşı‘nın ilk gününden beri Seddülbahir Cephesi‘nin ağır yükünü taşıyan Albay Halil Sami‘nin kumandasındaki Dokuzuncu Tümen geriye alınmış, cephenin sorumluluğu Albay Refet’in kumandasındaki Onbirinci Tümen’e verilmişti. Ama bombardıman bir türlü sona ermiyor, bazen azalıyor, tekrar birden hızlanıyordu. Gece gündüz demeden…

Devlet BAHÇELİ’nin, Yenikapı Konuşma Metni

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, Yenikapı’da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde yapmış oldukları konuşma. 7 Ağustos 2016 Büyük Türk Milleti, Aziz Vatandaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı, Sayın Başbakan, Anamuhalefet Partisinin Sayın Genel Başkanı, Siyasi Partilerimizin ve Sivil…

Ahşap Palet

Paletlerin kullanım amaçları nelerdir? Palet çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Ahşap Palet, doğrudan taşıma yapmaz. Fonksiyonları, taşınacak malzemenin belirli boyuttaki bir hacim içinde toplanmasını ve korunmasını sağlamaktan ibarettir. Paletler, birçok kutuyu ve balyayı aynı anda taşımak için dizayn edilmiştir. Bir palet üzerindeki…

İslami Bilgiler

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlim, 11; Müslim, Cihâd, 6  

Doğu Türkistan Hakkında Bilgi

Doğu Türkistan Hakkında Bilgi Doğu Türkistan’ın kaderi Çin’e terk edilmiş. Doğu Türkistan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihte iz bırakmıştır. M.Ö. 8-3 yıllarında İskitlere, M.Ö. 300-M.S. 93 arasında Hunlara, 522-744 arasında Göktürk İmparatorluğu’na, 744-840 yılları arasında Uygur Devleti’ne, 751-870 yılları…

Genel Yazılar

En çok nerelerde mikrop bulunur?

En çok nerelerde mikrop bulunur? Ençok mikrobun olduğu yer bilgisayar klavyesindedir. Bu bireysel bilgisayarda az olsa da çoklu kişilerin kullandığı klavyelerde daha fazladır. Kısaca en çok mikrop ve mikro organizma klavyededir. Klavye kullanınca ellerinizi yıkamadan yemek yemeyiniz.

Soykırım Suçu Nedir?

Soykırım Suçu Nedir Soykırım suçu ilk kez 1944 yılında, Rafael Lempkin’nin bu tarihten on yıl önce “Axis Rule in Occupied Europe” adlı kitabında yaptığı bir öneriye dayandırılarak tanımlandı. Soykırım (Genocide) kelimesi, Yunanca ırk, ulus ya da soy anlamına gelen “genos”…

Giresun’daki Türbeler

Giresun’daki Türbeler Seyyid Mahmud Çağırgan Giresun İlindeki Manevi Büyüklerimizdendir. Orta Asya Horasan’dan Anadolu’ya gelip insanlara Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını anlatan velilerdendir. Seyyid Mahmud Çağırgan Hazretleri’nin, 1422–1518 yılları arasında yaşadığı ve 96 yaşında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Yavuz Sultan Selim Han, Trabzon valiliği…

Osmanlı Padişah Tuğraları

Osmanlı Padişah Tuğraları Tuğra, an’aneye göre Oğuz Hanın tahrirî alâmeti imiş; bazı Türk âlimleri bu tabirin, efsanevi bir kuş olan (Tuğrı) dan geldiğini ve bu kuşun Oğuzların büyük Hâkanının arması olduğunu kabul ediyorlarsa da mehaz göstermiyorlar. Tuğrayı büyük Selçukilerde, Anadolu…

Cami imamı nasıl olmalı ?

Cami imamı nasıl olmalı ? Cami imamlığını, namaz kıldırma memurluğu haline getirmek İslama ve Ümmete çok büyük kötülük etmek demektir. Akılsız ve hikmetsiz bir Müslüman toplumun başı darbeden kurtulmaz. Mehmet Şevket Eygi

Türk Siyasetçisi Nasıl Olmalı?

Türk Siyasetçisi Nasıl Olmalı? SİYASET; • Kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. • Siyasi köklerini inkâr ederek yabancı çekim merkezlerine kapılmışların bekleme odası değildir. • Fikrî tutarlığının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında çiğ� nendiği,…

İslami Bilgiler

Süt emzirmek abdesti bozar mı?

Süt emzirmek abdesti bozar mı? Abdest; ön ve arkadan idrar ve dışkı; vücuttan da kan, irin, ağız dolusu kusmuk vb. necis şeylerin çıkmasıyla ve kadınlara mahsus özel haller ile bozulur (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 9-11). Dolayısıyla süt emzirmekle abdest…

İslami Bilgiler

Misvak kullanmanın hükmü nedir?

Misvak kullanmanın hükmü nedir? Misvak kullanmanın hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması misvak kullanmak yerine geçer mi? Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 8). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet…

İslami Bilgiler

ağlamak abdesti bozar mı?

ağlamak abdesti bozar mı? Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında ses çıkararak ağlaması kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Merğinani, el-Hidaye, I, 61). Namazda veya namaz dışında…

İslami Bilgiler

Kusmak abdesti bozar mı?

Kusmak abdesti bozar mı? Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizi, Taharet, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir (Meydani, el-Lübab, I, 18). Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek, ister safra, ister kan olsun, abdesti bozar. Balgam…

İslami Bilgiler

Özen göstermeyenin abdesti geçerli olur mu?

Özen göstermeyenin abdesti geçerli olur mu? Abdestte, yüzü, dirseklerle birlikte kolları yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak farzdır. Yıkanması gereken organların, kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması ve başın dörtte birinin mesh edilmesi durumunda abdest geçerlidir. Zaruret olmadan…

İslami Bilgiler

Bayılma ve aklını yitirme abdesti bozar mı?

Bayılma ve aklını yitirme abdesti bozar mı Az ya da çok süre bayılmak, çıldırmak akıl hastası olmak, yürüyüşte gayrı ihtiyari bir sallantı meydana getirecek derecede sarhoş olmak veya sara nöbeti tutmak gibi aklın algılama gücünü gideren şeylerle abdest bozulur. Bunların…

Pin It on Pinterest