Aylar: Mart 2017

Eski İstanbul Fotoğrafları

eski-istanbul-fotoğrafları12

Eski İstanbul Fotoğrafları: Fotoğraflar, Asya ile Avrupa’nın kesiştiği İstanbul’un geçmişine ışık tutuyor. Fotoğraflar da, yangınlar ve depremlerle tahrip olan Kapalı Çarşı ve esnafı görülebiliyor. Kız Kulesi, Yere Batan Sarnıcı, Anadoluhisarı ve Rumelihisarı gibi tarihi mekânlar da yer alıyor. Osmanlı dönemindeki toplumsal yaşayışa ilişkin devamı

Mevlana Neden Farsça’yı Kullandı

Mevlana Neden Farsça'yı Kullandı

Mevlana Neden Farsça’yı Kullandı, Mevlana Celaleddin Rumi özbeöz Türk olduğu halde, yurdumuzda ve yabancılar arasında onun, mesnevi’deki ve divan-ı kebir’deki şiirlerini, mecalis-i seb’a, fıh-i mafıh ve mektubattaki nesir yazılarını niçin Türkçe yazmadığı konusu tartışılıp durmuştur. Mevlana’nın Konya’da medresede verdiği dersler devamı

Yakın Tarihte Yapılan Anlaşmalar

yakintarihte-yapilan-anlaşmalar

Türkiye -Irak Arasında Yapılan Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması (29 Mart 1946) Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Antlaşması (30 Ekim 1930) Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) Mudanya Silah Bırakışımı (11 Ekim 1922) Türk – devamı

Piri Reis Haritası

piri-reis

[TAM METİN: Türk Tarih Kurumu Yayınları / I. Dizi, Sayı: 1] PİRİ REİS haritası, Topkapı Sarayının kadîm eserler müzesi haline getirildiği sıralarda, Millî Müzeler Müdürü Bay Halil Ethem tarafından, 1929 senesinde, bulunmuştur. Bay Halil Ethem bu haritayı, o zamanlar İstanbul’da devamı

Yeni Fıkralar

Yeni Fıkralar

ÇÖZÜLMEYEN MUAMMA Miratî Baba, bir gün Bursa’da Âşıklar Kahvesine gider. Âşığın birisinin kahvehanenin panosuna yazdığı muammayı çözer ve yerine de kendi yazdığı şu muammayı asar: “Kul görür, Allah göremez.” Günlerce kimse bu muammayı çözemez. Bunu yanlış yorumlayanlardan birisi, “Allah’a saygısızlık devamı

Hayatın hakikatini fısıldayan fıkralar

Hayatın hakikatini fısıldayan fıkralar

Ne zaman bir atasözü duysam bu konuda sahip olduğum kanaati bir kere daha hatırlarım: “Ben bugüne kadar yanlış ve isabetsiz hiç bir atasözü işitmedim. Atalarımız söylediklerini ne kadar da güzel ve yerinde söylemiş…” Gerçekten de bugüne kadar atalarımızın bu kanaatimi devamı

Özlü Türk Atasözleri

özlütürkatasözleri

Ayağını yorganına göre uzat, Ayı görmeden bayram etme, Az söyle, çok dinle, Aç aç ile yatınca arada dilenci doğar, Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun, Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur, Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar. Ağlatan gülmez, Ağzın karnından büyük olmasın, Ağılda oğlak devamı

Türk sözleri kısa

KISA TÜRK SÖZLERİ

Acele giden ecele gider, Acele ile menzil alınmaz, Acı patlıcanı kırağı çalmaz, Acıyan çok, ama ekmek veren yok, Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin, Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış, Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu, Adam adamı bir kere aldatır. devamı

Türk büyüklerinin vatan sözleri

Türk büyüklerinin vatan sözleri

Türk büyüklerinin vatan üzerine söylediği sözler; Söz konusu Vatansa, Gerisi teferruattır. BOYUN EĞMEYECEĞİZ. ZİRA ÖTEDEN BERİ TÜRKLER KUVVETİ TAKDİR EDERLER, TABİ OLMAYI HAKİR GÖRÜRLER. SAVAŞÇI SÜVARİ HAYATIMIZ SAYESİNDE ADI YABANCILARI TİTRETEN BİR MİLLET OLDUK. BİZ ÖLSEK DE KAHRAMANLIĞIMIZIN ŞÖHRETİ KALACAK. devamı

Yasin Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Yasin Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Yâ Sîn. 2, 3, 4. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin. 5, 6. Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman devamı

Fatır Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Fatır Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. 2. Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu devamı

Sebe Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Sebe Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. 2. Allah, yere gireni, yerden çıkanı; gökten ineni ve oraya devamı

Ahzab Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Ahzab Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 2. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 3. Allah’a tevekkül et, vekil devamı

Secde Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Secde Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab’ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır. 3. Yoksa “Onu Muhammed uydurdu” mu diyorlar? Hayır o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, devamı

Lokman Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Lokman Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2, 3. Bunlar, hikmet dolu Kitab’ın; iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş âyetleridir. 4. Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. 5. İşte devamı

Rum Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Rum Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2, 3, 4, 5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler devamı

Ankebut Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Ankebut Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2. İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler. 3. Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. 4. Yoksa kötülük yapanlar, devamı

Kasas Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Kasas Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Tâ-Sîn-Mîm. 2. Bunlar apaçık Kitab’ın âyetleridir. 3. İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun’un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. 4. Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve ora halkını devamı

Neml Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Neml Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ta-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. 2, 3. Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. 4. Şüphesiz, ahiret hayatına inanmayanların devamı

Şuara Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Şuara Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ta Sin Mim. 2. Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir. 3. Ey Muhammed! Mü’min olmuyorlar diye adetâ kendini helak edeceksin! 4. Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar 5. Rahmân’dan devamı

Furkan Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Furkan Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir. 2. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı devamı

Nur Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Nur Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik. 2. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe devamı

Müminun Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Müminun Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. 2. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. 3. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. 4. Onlar ki, zekatı öderler. 5. Onlar ki, ırzlarını korurlar. 6. Ancak eşleri devamı

Hac Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Hac Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 2. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş devamı

Enbiya Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Enbiya Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. 2, 3. Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice devamı

Taha Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Taha Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Tâ Hâ. 2, 3. (Ey Muhammed!) Biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. 4. (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. 5. Rahmân, devamı

Meryem Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Meryem Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. 2. Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. 3. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. 4. O şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım devamı

Kehf Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

Kehf Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur. 2, 3, 4. (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel devamı

İsra Suresi Türkçe Meali

kuran-i-kerim-türkçe-meali

İsra Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 2. Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve onu, devamı

Yandex.Metrica google internet reklamı