Aylar: Aralık 2016

Çi Çi Yabgu’nun Sözleri

ci-ci-yabgunun-sozleri

Çi Çi Yabgu’nun kardeşi Hohan Yeh Çinliler ile Vatanı bölüşmeye yani Çin egemenliğine devleti sokmak isteyince VATANA SEVER Çİ Çİ;  Şu sözleri söylemiştir.   “Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden beri Türkler kuvveti takdir ederler, tabi olmayı hakir görürler. Savaşçı süvari hayatımız devamı

Kâbe yeryüzünde kurulan ilk mabed

ilmin-zekati-onu-bilmeyene-ogretmektir

Kâbe yeryüzünde kurulan ilk mabed, Tevhid akidesinin merkezi.  Bütün peygamberlerin uğrak yeri.. Selden, fırtınadan defalarca zarar gördü. Bugünkü şekliyle Kâbe’yi İbrahim (as), oğlu İbrahim’le (as) birlikte yaptılar. Zaman, döne döne son Peygamber dönemine geldi… Hira’da ilk emir “oku” idi. Okuyunca ne devamı

İzmir Tarihi Hakkında Bilgi

izmir_resimleri

İzmir Tarihi, İlk Çağlardan bu tarihe kadar İzmir Hakkında Tarihi Bilgiler ve İzmir’in Geçmişi hakkında bilgiler. Günümüzde İzmir olarak kullandığımız isim, Smyrna kelimesinin dönüşmüş biçimidir. Smyrna kelimesinin daha erken biçimlerinin Smira, Lesmira, Zmirra, İsmira, Samorna veya Smurna olduğu da iddia devamı

Kullana Bileceğiniz Ücretsiz WordPress Temaları

ucretsiz_wordpress_temalar

WordPress kurmasını biliyorsanız sizlere ücretsiz wordpress temaları sunan web site adresleri. Aşağıdaki adrese giderek free (ücretsiz) wordpress tema indirerek kurabilirsiniz. Online wordpress temalarını yükleyebileceğiniz web sitesi. Bu uzantıya girerek beğendiğiniz web sitesini indirerek kurabilirsiniz. https://freewpthemes.com Free wordpress Themes is simply devamı

Hipokrat Nedir? Hipokrat Yemini

hipokrat_yemini_nedir

Ege Denizi’ndeki Kos Adası’ndaki büyük çınar ağacı hala ayaktadır. M.Ö. 5. vüzyıl sonlarında, gençlerin tıp sanatıyla resmi tanışmalarını bu ağacın altında yaptıkları söylenir. Ağacın etrafına toplanan gençler, yaşıtları ve yaşlıların arasında, yüzyıllardır mesleki davranışlara yüksek bir standart getirmiş olmakla ün devamı

Sağlık Merkezleri

saglik_merkezleri_adresleri_

SAĞLIK KURULUŞLARI, HASTAHANELER, TIP MERKEZLERİ, ÖZEL HASTANELER, KLİNİKLER, KAN MERKEZLERİ, LAZER EPİLASYON, PROTEZ, REHABİLİTASYON vb merkezleri için ulaşabileceğiniz tek adres…    Aile Planlama Merkezleri | Akupunktur Merkezleri | Alternatif Tıp Merkezleri | Ambulanslar | Baş Ağrısı Merkezleri | Beyin ve devamı

Su Falı, Su Falı Nasıl Bakılır

su_fali

Su Falı geleceğini Ruhani varlıklar aracılığıyla görebilme sanatının adıdır. Su falını diğer fal türlerinden farklı kılan özellikler başında hiç bir yardımcı araçlara başvurmadan sadece Melek’lere kanal olarak onların ilettikleri yada size farklı şekilde yansıttıkları bazı görüntü, ve şifreli işaretleri baktıran en devamı

Ezoterizm Nedir?

ezoterizm_

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır. Etimolojik kökeni devamı

Ayeti Kerime ve Hadis-i Şeriflerde Mümin Kimdir?

kuranda_mumin_ayetleri

Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. (ENFAL/2) O halde gücünüzün yettiği kadar Allah’tan korkun, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden devamı

Mensubiyetinden gurur duyduğumuz bir millet

mhp_milliyetci_hareket_partisi

Uğruna canımızı vermeye hazır olduğumuz bir vatanımız vardır. Mensubiyetinden gurur duyduğumuz bir milletimiz vardır. Ebediyete kadar yaşaması konusunda yeminli olduğumuz bir devletimiz vardır. Rengini şehit kanından almış, bağımsızlık sevdamızla sembolleşmiş ay yıldızlı al bayrağımız vardır. Demem odur ki; görevimiz ağır, sorumluluklarımız çoktur. Yani boşa devamı

En Önemli 40 Hadis-i Şerif

hz_muhammed_hadisi_serifleri

1- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. 2- İslâm, güzel ahlâktır. 3- İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. 4- Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın devamı

Ben, kimsesiz seyyahı, meçhuller caddesinin

Ben Ben, kimsesiz seyyahı, meçhuller caddesinin; Ben, yankısından kaçan çocuk , kendi sesinin. Ben, sırtında taşıyan işlenmedik günahı; Allah’ın körebesi, cinlerin padişahı. Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların; Ben, tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların. Ben, kutup yelkenlisi buz tutmuş kayalarda; Öksüzün devamı

Ziya Gökalp “Kurt ve Ayı”

Kurt ve Ayı Kurt kocadı,kötrüm oldu; Bunu sezen bir genç ayı Yakaladı kurdu, yoldu, Dedi: Haydi tüysüz dayı! Yürü, yine yigitlik sat; Dar et bize yesil yurdu! Piçlerine dedi: Fırsat Kaçırmayın, boğun kurdu! Zavallı kurt öldü, inde Beş yavrusu kaldı devamı

Altın Destan

Altın Destan I Sürüden koyunlar hep takım takım Ayrılmış, sürüde kalmamış bakım; Asmanın üzümü dağılmış; salkım Olmak ister, fakat bağban nerede? Gideyim, arayım: çoban nerede? II Yüce dağlar çökmüş, belleri kalmış, Coşkun ırmakların selleri kalmış, Hanlar yok meydanda, illeri kalmış, devamı

Şehit Haremi

Şehit Haremi Uyu yavrum,uyanacak günler var; Yarınları gözetleyen dünler var; Baban şehit, izlerinde ünler var; O izlerde sen de dolaş ninni! Öç gününe tezce ulaş,ninni! Uyu yavrum, yine şimsek çakıyor, Şehit baban gelmiş bize bakıyor Yarasından kızıl kanlar akıyor Bu devamı

Ziya Gökalp’in “Türkçe” Şiiri

Türkçe Atanın içkisi köpüklü kımız, Arpa suyu içme! dedi bir Kırgız! Evinin yemişi erikle elma, Komşunun bağından hurmayı alma! Başka dile uymaz annenin sesi, Her sözün ararsan vardır Türkçesi! Duymadan düşünme, görme sezmeden, Kendi duygun olsun usunu yeden! Dile, yap! devamı

Mümin Ne Anlama Geliyor?

mumin_kimdir

Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. Müminler âhirette cennete girecekler, orada pek çok nimetlere kavuşacaklardır. Günahkâr müminler, suçları ölçüsünde âhirette cezalandırılsalar da sonunda cennete konulacaklardır. Mü- minlerin ebedî cennetlik devamı

TAKLÎDÎ ve TAHKÎKÎ İMAN

Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman geçerli olmakla beraber, kişi imanı aklî ve dinî devamı

İCMÂLÎ ve TAFSÎLÎ İMAN

icmali-ve-tafsili-iman

İman, inanılacak hususlar açısından icmâlî ve tafsîlî iman olmak üzere ikiye ayrılır. a) İcmâlî İman İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir. Tevhid kelimesi: Lâ devamı

Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah

allahtan-baska-hicbir-tanri-yoktur-muhammed-onun-elcisidir

Tevhid kelimesi: Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah (Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur. Muhammed O’nun elçisidir) cümlesidir. Şehadet kelimesi de: Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh (Ben Allah’tan başka hiçbir Tanrı olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve devamı

Cebriyye mezhebi

Cebriyye İrade hürriyeti konusunda Mu‘tezile’ye taban tabana zıt görüşlere sahip olan , her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu bildiren âyetlerden (elA‘râf 7/178, et-Tevbe 9/51, er-Ra‘d 13/8, ez-Zümer 39/62, el-Kamer 54/49, el- İnsân devamı

Ehl-i bid‘at kelimesi ne demek?

Ehl-i bid‘at kelimesi, sözlükte “dinle ilgili yeni görüş ve davranışları benimseyenler” anlamına gelirken, Ehl-i sünnet alimlerince dinî literatürde, akaid sahasında Hz. Peygamber’in ve ashabının sünnetini terkederek, onların izledikleri yoldan ayrılan, İslâm ümmetinin çoğunluğunu yani ana gövdesini oluşturan Ehl-i sünnet’e muhalefet devamı

Yandex.Metrica google internet reklamı