Hiçbir zaman da han unvanını kullanmadan “emir”, “gürgen” (küregen) unvanıyla saltanatını sürdürdü.

Han unvanını kullanmadan cihangir olan Timur kimdir?

9 Aralık 2018

1336 yılında Keş (Şehr-i-Sebz) yakınlarında Türk tarihinin sayısız mareşalleri içerisinde en ilginç kişilik dünyaya geldi. Kullandığı takvim dahi eski Türk takvimiydi. Çağatayca devletinin ve ordusunun dili olan lehçeydi. Moğollarla hiçbir bağlantısı olmadığı halde anasının Cengiz Han soyundan geldiği iddiasıyla bu hanedana yakınlığını ilan etti. Hiçbir zaman da han unvanını kullanmadan “emir”, “gürgen” (küregen) unvanıyla saltanatını […]

Read More
20181209_192232

Söylesem te’siri yok sussam gönül râzı değil

9 Aralık 2018

Derdime vâkıf değil cânân beni handân bilir Hakkı vardır şâd olanlar herkesi şâdân bilir. Söylesem te’siri yok sussam gönül râzı değil. Çektiğim âlâmı bir ben bir de Allah’ım bilir.”   Fuzuli

Read More
hattiler

Hattiler Anadolu’nun yerli halkı

8 Aralık 2018

Hattiler Anadolu’nun yerli halkı Hititlerden önce Anadolu’da yaşadıkları kabul edilen toplum Hattiler’dir. Bu arada Chicago Üniversitesinde Türk bilim adamı olan Dr. Oğuz Soysal, Anadolu’nun en eski dili olan Hattice’nin sözlüğünü yazmıştır. Hattiler yaklaşık MÖ 2500-1700 yılları arasında Anadolu’da büyük bir uygarlık oluşturmuş Hattiler hakkında bilgi oldukça sınırlı. Hattiler Anadolu’nun yerli halkı olarak kabul ediliyor, ancak Hattilerin […]

Read More
orhunanıtları2

Orhun Anıtları Nerededir? Orhun Anıtlarını Kimler Yaptı?

6 Aralık 2018

Orhun Anıtları Nerededir? Orhun Anıtlarını Kimler Yaptı? Göktürk Devleti’nin büyük hükümdarı Bilge Kağan dönemine ait olan 6 adet yazılı – dikili anıtlardır. Tarihte Bilge Kağan adında bir Türk Devlet Başkanınında olması önemlidir. 3 tanesi çok önemlidir. Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk. Bu eserler Türk dili, edebiyatı, tarihi ve sanatı konusunda birçok bilgiyi bizlere sunmaktadır. Türkçe adı […]

Read More
Hilat ne anlama gelir

Hilat ne anlama gelir?

20 Kasım 2018

Hilat ne anlama gelir? Hilat Giyildiği taktirde bir Hükümdarın üstün hakimiyetinin kabul edildiğini simgeler.

Read More
Edirne-Segedin

Edirne-Segedin Antlaşması

20 Kasım 2018

Edirne-Segedin Antlaşması, 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Edirne-Segedin Antlaşması; Sırp Despotluğunun ihya edilerek Sırbistan topraklarının Georg Brankoviç’e bırakılmasını onaylayan 12 Haziran 1444’de yapılan antlaşma dır. Edirne-Segedin Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır

Read More
Bafeus Muharebesi osman bey

Bafeus Savaşının önemi nedir ?

19 Kasım 2018

Bafeus Savaşının önemi nedir ? Bafeus Savaşı ile Osmanlı Beyliğinin siyasi bir teşekkül haline geldiği kabul edilmişti. Bafeus Muharebesi, Bapheus Muharebesi, veya Koyunhisar Muharebesi, 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu’nun yaptığı muharebe. Koyunhisar Savaşı Osmanlı Beyliği ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan tarihteki ilk silahlı çarpışmadır. Başta Bursa valisi […]

Read More
Sülemiş’in isyanı

Sülemiş İsyanı

19 Kasım 2018

Sülemiş İsyanı nasıl başlamıştır ? 1298’de İlhanlı Hükümdarı Gazan Han’ın 2. Mesud’un yerine III. Alaaddin Keykubad’ı Selçuklu tahtına geçirmesini kabullenemeyen Moğol kumandanı Sülemiş isyan etmiştir. İlhanlı Hükümdarı Gâzân Han merkeziyetçi bir devlet  yapılanmasına karşı ülkede yaşanan isyanları bertaraf edip istikrarı sağladıktan sonra gözünü dış politikaya çevirir. Seleflerinin bir türlü ele geçiremediği Suriye topraklarını ele geçirerek […]

Read More
Baylo

Baylo ne anlama gelir?

19 Kasım 2018

Baylo ne anlama gelir ? Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin sorunsuzca yürümesini sağlamakla görevli olan ve İstanbul’da ikamet eden Venedik elçisine Baylo denir.

Read More
Osmanlı Memlük ilişkileri neden bozulmuştur

Osmanlı Memlük ilişkileri neden bozulmuştur?

19 Kasım 2018

Osmanlı Memlük ilişkileri neden bozulmuştur? Hicaz su yolları meselesi II. Mehmed ‘in gazi unvanını öne çıkarması 1461 Trabzon Fethi II. Mehmed’in Anadolu’daki eski Bizans  topraklarında hak iddia etmesi  

Read More
Georgios Scholarios Ortadokslar

Georgios Scholarios

19 Kasım 2018

Georgios Scholarios Fatih Sultan Mehmed Han‘ın Georgios Scholarios’u İstanbul Ortadoks Patrikliğinin başına geçirmesinin sebebi Osmanlı Topraklarında Rumları Vatikan’ın Nüfuzundan korumaktı.

Read More
niğbolu savaşı sonuçları

Niğbolu Savaşının Sonuçları

19 Kasım 2018

Niğbolu Savaşının Sonuçları ? I. Bayezid’in siyasi konumunu pekiştirmiştir. Bizans İmparatoru Manuel, İstanbul’da bir Türk mahallesinin kurulmasını kabul etmiştir. Osmanlı askeri gücünün Balkanlardan atmanın mümkün olmadığını  göstermiştir. Orta çağların imtiyazlı savaşçısı ağır zırhlı şövalyenin zamanın geçemeye yüz tuttuğunu haber vermiştir. Savaş Tarihi : 25 Eylül 1396 – Niğbolu Savaşan Devletler : Osmanlı Devleti – Haçlı Devletleri Kazanan […]

Read More
timurlenk ve yıldırım bayezid

Timur ve Yıldırım Ankara Savaşı

19 Kasım 2018

Ankara Savaşı, 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara Çubuk Ovasında meydana gelmiştir. I. Bayezıt kaçmaya başaramayan oğulları ile Timur’a esir düşmüştür. Timur’un ordusunda eğitimli savaş filleri bulunmaktadır. I. Bayezıd yıllarca kazandıklarını bir günde kaybetmiştir. Yıldırım Bayezıt  Örfi hukuk sistemi geliştirip kanunnameler çıkarmıştır Kul sistemini geliştirip yerleştirmiştir Geniş toprakları tek başkentten yönetebileceği merkezi bir devlet alt yapısı […]

Read More
candarli-halil-pasa-ve-fatihsultanmehmed- buçuktepe olayı

Buçuktepe Olayı

19 Kasım 2018

Buçuktepe Olayı Hakkında Kısa Bilgi 1446’da Sadrazam Çandarlı Halil Paşa‘nın tertip ederek II. Mehmet’in (Fatih Sultan Mehmed) iktidarını zayıflatmak için tertip ettiği bir olaydır.

Read More
Tabur Cengi Nedir

Tabur Cengi Nedir?

19 Kasım 2018

Tabur Cengi Nedir? Tabur cengi bir müdafaa savaşı yöntemidir. Macar Komutanı Hünyadi Yanoş tarafından başarıyla uygulanmıştır. Oluşumu birbirine bağlı savaş arabaları ile oluşturulur. Tabur Cengi Osmanlı Devleti tarafından geliştirilerek daha etkin bir biçimde kullanılmıştır.

Read More
Gorigos Seferi

Gorigos Seferinin Önemi ?

19 Kasım 2018

Orta Anadolu’da kendisini Selçukluların varisi olarak kabul eden Karamanoğulları’nın Gorigos Seferi ile Anadolu Türkmen beyliklerinin üzerindeki etkisi bitmiştir. 1367 Gorigos Neresidir? (bugünkü Silifke ile Erdemli arasında bir yerleşim merkezi)

Read More
yannis_kantakuzenos

Kantakuzenos

19 Kasım 2018

Kuşatma altındaki oğlunu kurtarmak için Orhan Bey’den yardım isteyen Bizans İmparatoru Kantakuzenos‘dur. 1352 senesinde Yannis Kantakuzenos‘un ortak imparator olan V. Yannis Palaiologos ile arası açılmış ve V. Yannis, Edirne’de hüküm süren Matthaios’a Sırplar yardımı ile hücum edip şehrin idaresini eline almıştır. Buna karşılık VI. Yannis Kantakuzenos damadı Orhan Gazi’den askerî destek istemiştir. Orhan Gazi bunun üzerine komutanlığını […]

Read More
osmanlı ve karamanoğulları

Frenkyazısı Savaşı

19 Kasım 2018

1387’de yapılanan Frenkyazısı savaşının Osmanlı Devleti açısından önemi Karamanoğulları Osmanlı hakimiyetini tanımıştır. I. Bayezid 1386’da babası ile bir sefere katıldı ve Frenk Yazısı Savışı’nda gösterdiği başarılardan dolayı ‘’Yıldırım’’ lakabını aldı.

Read More
Pelekanon Savaşı

Pelekanon Muharebesi (Savaşı)

19 Kasım 2018

Pelekanon Muharebesi Doğu Roma İmparatoru ile Osmanlı Devletinden Orhan Bey‘in ilk defa karşı karşıya geldiği savaş Palekanon Savaşıdır. Pelekanon Savaşı (Maltepe Savaşı); Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik’i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan muharebe. III. Andronikos, zafer ümidiyle çıktığı yolculuktan sarayına ağır yaralı […]

Read More
İstimalet politikası

Osmanlı’da İstimalet Politikası

19 Kasım 2018

İstimalet Politikası Nedir? Osmanlı Devletinin fethettikleri bölgelerdeki gayrimüslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırmak için uyguladıkları politikaya İstimalet denir.

Read More
Bizans Tarihçisi Pachimeres

Georges Pachymeres

19 Kasım 2018

Osman Bey’den de ilk defa bahseden çağdaş Bizans Tarihçisi Pachimeres olmuştur.  Türk kavimleri ile Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk yakın ilişkiler Avrupa Hunları döneminde başlamış ve Bizans’ın yıkılışına kadar çeşitli Türk topluluklarıyla devam etmiştir. Tüm bu zaman sürecinde Bizans İmparatorluğu bir şekilde topraklarını korumayı başarmış, ancak XI. Yüzyıldan itibaren bu durum değişmiş ve Bizans’ın hâkimiyeti altında […]

Read More
tahir-defterleri

Osmanlıda Tahrir Defterinin Kapsamı

19 Kasım 2018

Tahrir Defterleri Şehir ve köy isimlerini içerir, vergi mükellefi erkeklerin isimlerini barındırır, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatan önemli bir kaynaktır, Osmanlı mali sisteminde  vergiyi esas alarak düzenlenir. Tahrir defteri, Osmanlı Devletinde vergi işleriyle uğraşanların, toprak sahiplerinin kaydedildiği bir defterdir. Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren uygulanmıştır. Fethedilen bölgenin ve bölgede yaşayanlar da bu deftere kaydedilir.

Read More
asikpasazadetarihi

Âşıkpaşazâde Tarihi

19 Kasım 2018

Osmanlı Tarihinin ilk dönemlerine ait olan ve aslı günümüze ulaşmayan Yahşi Fakih Manakıbnamesi Aşıkpaşazede tarihi içinde yer almaktadır. Âşıkpaşazâde, 15. yüzyıl Osmanlı tarihçileri listesinde en önde gelen isimlerden biridir. Sultan II. Murad (1421-1451) ile Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) devrinde Balkanlara yapılan çok sayıda sefere derviş-gazi olarak katıldı. Dolayısıyla pek çok olayın görgü şahididir. Âşıkpaşazâde, Osman […]

Read More
Google Ads Reklam Fiyatları

Google Ads Reklam Fiyatları

19 Kasım 2018

Google Ads Reklam Fiyatları En düşük reklam bütçesi 14 TL’den başlamaktadır. Sektörünüze göre günlük fiyat değişmektedir. Etkin bir reklam için Atahun Medya ile çalışabilirsiniz. Bilgi için 0534 717 34 80 Google reklamı vermenin belli bir fiyatı yoktur. Yani şöyle ki; sektörünüz ile alakalı anahtar kelime oluşturularak sizin istediğiniz duruma getirilene kadar deneme reklamı açılarak haftalık […]

Read More
koltukyıkayanfirmalaristanbul

Bağcılar Koltuk Yıkama

31 Ekim 2018

Koltuk Yıkama işini profesyonel bir ekip ile yapmaktayız. Eşyalarınıza zarar vermeden temiz ve hijyenik bir şekilde yıkıyoruz. Yerinde Halı Yıkama Halılarınız ekiplerimiz tarafından yerinde, özel makinelerimizde uzman ekipler ile zarar görmeden yıkanmaktadır. 7/24 hizmet veren firmamız; uygun fiyatlara birinci sınıf hizmetler sunmaktadır. Yatak Yıkama itina isteyen bir iştir yatak yıkama işini en iyi makineler ile yıkamaktayız. Temiz bir yıkama için […]

Read More
izmirhurdaalanfirmalar

İzmir Hurda Fiyatları – İzmir Hurdacıları

31 Ekim 2018

Demir Hurda Alımı, Firmamız tarafından demir hurdalarınız değerinde alınmaktadır. Hurda fiyatlandırması için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Demir hurdalarınız değerinde alınmaktadır. Hurda satmak için bizden fiyat almadan karar vermeyin. Alüminyum Hurda Alımı, Alüminyum hurda satmak istiyorsanız veya evinizde depoda bulunan eski demir veya alüminyumları satmak isterseniz bizim ile iletişime geçebilirsiniz. Alüminyum hurda alım ve satımı için […]

Read More
manisahurdacilik

Manisa Hurda Alan Firmalar – Manisa Hurda Fiyatları

31 Ekim 2018

Manisa Hurda Fiyatları; Demir hurdaları, Alüminyum Hurdaları, Bakır Hurdaları ve her türlü hurda alımı yapılmaktadır. Hurdalar değerinde alınmaktadır. Elinizde bulunan hurdalar hakkında bilgi ve fiyat almak için bizi arayabilirsiniz. Manisa Hurda Demir Alma, her türlü demir hurda alımı yapılmaktadır. Demir hurdalar değerinde alınır, kendi araçlarımızla hurda alımı yapmaktayız. Manisa Hurda Alüminyum Alma, Hurda Alüminyumları Manisa Sipil Hurdacılık […]

Read More
türk_bayrağı_png

MHP’den 29 Ekim Açıklaması

29 Ekim 2018

95’inci yıldönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, kademe kademe büyüyen milli uyanışın müstesna bir neticesi, günden güne yükselen milli diriliş ruhunun hayranlık verici bir mükâfatıdır. Türk milleti varlığına kast etmek için kuyruğa giren müstevlileri birlik ve dayanışma azmiyle yıkıp geçmiş, egemenlik haklarına, irade ve istikbal gücüne cephe alıp saldıran emperyalist çemberi yarıp dağıtmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına […]

Read More
29ekim1923

29 Ekim 1923

29 Ekim 2018

Türk milletinin bizatihi kendi hakkında alacağı kararlara ve yapacağı tercihlere hiçbir oluşumun, unsurun, kesimin veya zümrenin müdahil olamayacağı Cumhuriyetle temellenmiş ve şekillenmiştir. Dağılmış, parçalanmış, işgal ve esaret zincirleriyle sarılmış bir İmparatorluktan millet egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışına ulaşılması elbette kolay olmamıştır. Emperyalist emeller tarafından tarihten silinmeye ya da küçük bir coğrafyaya sıkıştırılmaya çalışılan aziz milletimiz; […]

Read More
istanbul sıhhi tesisatçılar

SIHHİ TESİSATÇILAR İSTANBUL

18 Ekim 2018

SIHHİ TESİSATÇILAR İSTANBUL İşini bilen bir ekip, tecrübeli elemanları ile sizlere İstanbul’da hizmet sunuyoruz. Avrupa Tesisatçı İstanbul Genelinde su tesisatı sıhhi tesisat alanında her türlü işlerinizi yapmaktadır. Su tesisatı işiniz firmamız uzman ekipleri tarafından yapılır. Yapılan bütün işlerde müşteri memnuniyeti önemsenmektedir. Su tesisatı alanına dahil olan bütün işler A’dan Z’ye yapılmaktadır. Size hizmet verebileceğimiz bazı işlerimiz […]

Read More

Pin It on Pinterest