Sabii Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sâbiî kelimesi, iniş sırasına göre ilk defa Hac Sûresi’nde zikredilmiş; Bakara: 92/62., Mâide: 110/69. âyetlerde de cennete gidecekler arasında Sâbiîler de anılmıştır. Sâbiîlerin kimliği hakkında hayli görüş ayrılığı vardır: 1. Kimine göre Sâbiîler, Mecûsîlerle Yahûdî ve Hıristiyanlar arasında bir toplumdur. Kendilerinin özel bir dini yoktur. İbrâhîm Aleyhisselâm, bunları yola getirmek üzere gön­derilmiştir. 2. Kimine göre Allah’ı kabul eden, Zebûr okuyan, meleklere tapan, Ka‘be’ye doğru namaz kılan bir kavimdir. Dinleri Yahûdîlikle Hıristiyanlığın karışımıdır. 3. Kimine göre…

"Sabii Kelimesinin Anlamı Nedir?"

Girit Adası’nda Görülecek Yerler

Girit Adası’nda Görülecek Yerler Girit özgün bir yer. Konuşulan Rumca bile kendine has. Bir zamanlar ada nüfusunun önemli kısmını oluşturan Müslümanlar bugün artık Türkiye’de. Ama çoğu Giritlinin, ecdat toprağını tanımadığı biliniyor. Lütfen Hanya limanındaki iskeleyi ve camileri, adanın başkenti Kandiye (bugün Heraklion) gibi Osmanlı ve İtalyan merkezlerinin yanında gene bu özellikleri taşıyan Rethymnon’daki (Resmo) eserleri görün: Mutasarrıflık binası, çeşmeler, ufak mescitler, Venedik kalıntıları (bilhassa lonca binası) tavsiyelerimiz arasında. Kandiye’deki mezarlık (taşlar müzede) ve Mevlevihane kalıntısı…

"Girit Adası’nda Görülecek Yerler"

İspanya’da nereler geziler?

İspanya’da nereler geziler?  Ortaçag İslam tarihinin en önemli merkezlerinden biridir. Madrid’in güneyindeki Toledo (Tuleytula) ve daha ileride Kurtuba önemli iki şehri. Toledo’da da 15’inci yüzyıldan sonra ülkemize göç eden Sefarad Yahudiliği’nin izlerini, bu önemli yurttaş kitlemizin yaşadığı bin yıllık bölgeyi, onun yanı başında da İslam kültürünün Toledo’ya bıraktıklarını görmeniz mümkün. Kurtuba, İslam sanatının ve medeniyetinin en önemli yeri. Mazide Romalı Cordoba Seneca’yı çıkaran bölge; İslam devrinde İbn-i Rüşd gibi büyük bir filozofu, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’yi ve…

"İspanya’da nereler geziler?"

Timbuktu

Timbuktu halkı arasında ‘Hattatılar’ ismi verilen, kitap istinsah eden yani kopya eden önemli bir grup oluşmuştu. Kervan, Timbuktu’dan geçerken, yazmaları bu kişilere emanet eder, altı ay-bir seneye kadar kopyayı yetiştirmelerini tembih ederdi. Dönünce bu elyazması kopyaları alır, yerlerine ulaştırırlardı. Bazı kopyalarsa hiç alınmaz ve orada kalırdı. Maalesef, beşeriyet bu eserlerin hepsini, tanımadan yağmaladı. Ayrıca Vahhabi görüşlerin paralelinde çöl medeniyeti ve mimarisinin nadide eserleri olan türbeler tahrip edildi. Gelen Fransız birliklerinin de Mali’nin kültürel varlıklarını koruduğu,…

"Timbuktu"

Sigaranın zararları nelerdir?

Sigaranın zararları nelerdir? Sağlıklı bir hayat sürmek ve hastalıklardan daha fazla uzak olmak için; kendiniz için sigara içmeyin…  Sigara içmek hem maddi hemde manevi olarak size zarar verir.  Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir. sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür. içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak…

"Sigaranın zararları nelerdir?"

dil ve millet ilişkisi

dil ve millet ilişkisi, Büyük tarihçi Mehmet Niyazi Özdemir dil ve millet ilişkisi ile alakalı kendisine sorulan bir soruya şu şekilde cevap vermiştir:  Millet için en önemli üç unsur; dil, din ve târih. Bir milletin kültür ve medeniyetinin bütün vasıflarını dilinde görürüz. Dili zenginleştiren, onu derinleştiren, soyutlaştıran dindir. Meselâ biz ‘bardağı masaya koydum’ deriz; fakat onlar dik mi, yatık mı koyduklarını anlatan kelimelere sâhipler. Maddenin bütün kombinezonlarını rahatça izah ederler. Fakat iş mânâya, soyutluğa yöneldikçe…

"dil ve millet ilişkisi"

Karakalpakistan

Karakalpakistan, Karakalpakistan’ın dili Özbekçe’dir., Özbekistan Cumhuriyetine bağlı özerk bir yapıya sahiptir. Başşehri Taşkent olmakla beraber 2.200.000 civarında bir nüfusa sahiptir. En Önemli şehirleri ise; Buhara, Semerkant, Namangan, Fergana, Nukus, Hive, Hokand, Andican, Urgenç. 165.000 km2 toprağı oaln Karakalpak Özerk Cumhuriyetinin %90 a yakını Müslümandır.    Özbekistan nüfusunun % 71’ini Özbekler oluşturmaktadır. İkinci sırada % 10 orana sahip olan Ruslar gelir. Diğer etnik unsurların başta gelenleri ve genel nüfusa oranları ise şöyledir: Tacikler % 4.7, Kazaklar % 4,…

"Karakalpakistan"

Başbakan, Atacağımız adımları sahadaki gelişmeler belirleyecek

Başbakan Binali Yıldırım Meclis’in tezkere için toplanmasından önce soruları yanıtladı. Kuzey Irak’ta 25 Eylül’de yapılması planlanan referandumun yanlış olduğunu yönündeki görüşlerini yineleyen Yıldırım, Türkiye olarak dostça uyarıları yaptıklarını söyledi. Yıldırım referanduma yönelik atılacak adımların, “diplomatik, ekonomik ve güvenlik boyutlarının” olacağını belirtti. Başbakan, “Atacağımız adımları sahadaki gelişmeler belirleyecek” ifadelerini kullandı. Yıldırım, tezkereye desteğini açıklayan MHP ve CHP’ye de teşekkür etti. “KÜRT KARDEŞLERİMİZİN MESELESİ DEĞİL” Binali Yıldırım bu kararın bir bedeli olacağını belirtti. Bu bedelin kararı verenlerin…

"Başbakan, Atacağımız adımları sahadaki gelişmeler belirleyecek"

VAR İMİŞ – FUZULİ

VAR İMİŞ Bilmez idim bilmek ağzın sırrını düşvar imiş Ağzını derlerdi yok dediklerince var imiş Aciz olmuş yıkmağa ahıyla kuhu Kuh-ken N’eylesin miskin anun aşkı hem ol mikdar imiş Taşa çekmiş halk için Ferhad Şirin suretin Arz kılmış halka mahbubun aceb bi-‘ar imiş Ömrlerdir eylerim ahval-i dünya imtihan Nakd-i ömr ü hasıl-i dünya heman bir yar imiş Dün Fuzuli arızın görgeç revan tapşırdı can Laf edip derdi ki canın var emanet-dar imiş

"VAR İMİŞ – FUZULİ"

Baka mülkün dilersen – Fuzuli

Baka mülkün dilersen  Baka mülkün dilersen varını yok eyle dünya teg Etek çek gördüğünden afitab-i alem-ara teg Ta’ulluk zulmetin tercidi hurşidine kıl matla’ Eger alemde bir gün görmek istersen Mesiha teg Yeter tavus teg ‘ucb kıl arayiş-i suret Vücudundan geçib alemde bir ad eyle Anka teg Güher teg kılma tağir-i tabiat delseler bağrın Karar et her hevadan olma şur-engiz derya teg Fuzuli kainat esbabının kıldın temaşasın Nedametsiz tena ‘um yok tasarufsuz temaşa teg

"Baka mülkün dilersen – Fuzuli"

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib  Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır Çekme damen naz edip üftadelerden vehm kıl Göklere açılmasın eller ki damanındadır Bes ki hicranındadır hasiyyet-i kat’-i hayat Ol hayat ehline hayranem ki hicranındadır Ey Fuzuli şem’-veş mutlak açılmaz yanmadan Tablar kim sünbül rişte-i canındadır

"Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib"

Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir

Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir  Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir Kan ağladığım gonca-i handanın içindir Sergeşteliğim kakul-i müşginin ucundan Aşufteliğim zülf-i perişanın içindir Bimar tenim nergis-i mestin eleminden Hunin ciğerim la’l-i dür-efşanın içindir Yaktım tenimi vasl günü şem teg amma Bil kim bu tedarik şeb-i hicranın içindir Kurtarmağa yağma-yı gamından dil ü canı Sa’yim nazar-ı nergis-i fettanın içindir Can ver gönül ol gamzeye kim bunca zamandır Can içre seni sakladığım anın içindir Vaiz bize dün…

"Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir"

Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç

Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç  Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç Nutkum tutulur gonce-i handanını görgeç Ra’nalık ile kamet-i şimşadı kılan yad Olmaz mı hacil serv-i hıramanını görgeç Çok aşka heves edeni gördüm ki hevasın Terk etti senin aşık-ı nalanını görgeç Naziklik ile gonce-i handanı eden zikr Etmez mi haya la’l-i dür-efşanını görgeç Sen hal-i dilin söylemesen n’ola Fuzuli El fehm kılar çak-i giribanını görgeç

"Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç"

Benim tek hiç kim zar ü perişan olmasın ya Rab

Benim tek hiç kim zar ü perişan olmasın ya Rab  Benim tek hiç kim zar ü perişan olmasın ya Rab Esir-i derd-i aşk u dağ-i hicran olmasın ya Rab Dem-a-dem cevrlerdir çekdiğim bi-rahm bütlerden Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab Görüb endişe-i katlimde ol mahı budur derdim Ki bu endişeden ol meh peşiman olmasın ya Rab Çıharmak itseler tenden çeküb peykanı ol servin Çıhan olsun dil-i mecruh peykan olmasın ya Rab Cefa ü…

"Benim tek hiç kim zar ü perişan olmasın ya Rab"

Fuzuli, Perişan Halin Oldum (murabba)

Perişan Halin Oldum (murabba) Perişan halin oldum sormadın hal-i perişanım  Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım  Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım  Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım  Esir-i dam-ı aşkın olalı senden vefa görmem  Seni her kanda görsem ehl-i derde aşina görmem  Vefa vü aşinalık resmini senden reva görmem  Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım  Değer her dem vefasız çerh yayından bana bin ok  Kime şerh eyleyem kim mihnet ü enduh u…

"Fuzuli, Perişan Halin Oldum (murabba)"

Fuzuli – Ya Râb Belâyı Aşk İle Kıl Aşina Beni

Ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni Az eyleme inâyetini ehli derdden Yani ki çok belâlara kıl mübtelâ beni Oldukça ben götürme belâdan iradetim Ben isterim belâyı çü ister belâ beni Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigarımın Geldikçe derdine beter et müptelâ beni Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim Vaslına mümkün ola getürmek saba beni Nahvet kılıp nasib fûzûlî gibi bana Ya râb mukayyed eyleme mutlak bana beni

"Fuzuli – Ya Râb Belâyı Aşk İle Kıl Aşina Beni"

Fuzuli Su Kasidesi ve Günümüz Türkçesi

SU KASİDESİ : KASÎDE DER NAT-İ HAZRET-İ NEBEVÎ Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhit olmış gözümden günbed-i devvâra su Zevk-i öğünden aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk Kim mürur ilen bırağur rahneler dîvâra su Velim ilen söyler dil-i mecruh peykânun sözin İhtiyat ilen içer her kimde olsa yara su Suya virsün bâğban gülzârı zamet çekmesün Bir gül açılmaz yüzün…

"Fuzuli Su Kasidesi ve Günümüz Türkçesi"

Fuzuli Şiirleri

Fuzuli Şiirlerinden Seçmeler YAZMIŞLAR Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar Bu mazmûn ile hat ol safha-i ruhsâre yazmışlar Havâs-ı hâk-i pâyun şerhini tahkîk edîp merdüm Gubâr îlen beyâz-ı dîde-i hûnbûre yazmışlar Girip büthâneye kılsan tekellüm cân bulur şeksiz Musavvirler ne sûret kim der ü dîvâne yazmışlar Muharrirler yazanda her kime âlemde bir rûzî Bana her gün dil-i sad-pâreden bir pâre yazmışlar Yazanda Vâmık u Ferhâd u Mecnûn vasfın ehl-i derd Fuzûlî adını gördüm ser-i tumâre…

"Fuzuli Şiirleri"

Ankara Anlaşması Maddeleri

Ankara Anlaşması Maddeleri, Türkiye ile Irak arasındaki sınırı belirleyen ve komşuluk ilişkilerini düzenleyen Ankara Antlaşması, 05 Haziran 1926 tarihinde, Türkiye, Irak ve İngiltere arasında imzalandı. Antlaşmanın 1. Maddesi ile Türk-Irak hududu, Milletler Cemiyeti’nin 29 Ekim 1924 tarihinde kararlaştırdığı şekilde (Brüksel Sınır Çizgisi) kesinleşti. Kuzey Irak’ta bağımsız bir devlet kurulması halinde 1926 Ankara Antlaşması ile Milletler Cemiyeti’nin 29 Ekim 1924 tarihli kararı ortadan kalkmış olacaktı. Böyle bir durumda statüko ante’ye dönülerek Musul ve Kerkük petrol alanları…

"Ankara Anlaşması Maddeleri"

Türkiye, Referandum Gayri Meşru

Bakanlar kurulu toplantısı sona erdi. Türk Devleti referanduma karşı olduğunu hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaparak bildirdi. Bozdağ,  Türkiye ve komşu ülkeler bu referanduma karşıdır. Bu referandumu iptal edin dedi. Türkiye referandumun ertelenmesine karşıdır. Referandum tekrarsız bir şekilde iptal edilmelidir. Doğru olan erteleme değil iptal etmektir dedi. Türkiye uluslar arası anlaşmalardan doğan haklarını “Ankara anlaşmasındaki” haklarını da kullanılabilir.

"Türkiye, Referandum Gayri Meşru"

ikamet izni başvurusu

ikamet izni başvurusu,  +90 534 717 34 80 Ülkemizde vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni alması zorunludur. Kanunda öngörüldüğü şekilde ikamet izni başvurularının yabancıların vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklardan alınması yakın bir zamanda mümkün olacak olup bu durum ayrıca duyurulacaktır. Bu aşama gerçekleşene kadar yabancıların ikamet izni başvuruları ikamet edilmek istenilen il valiliğince alınmaktadır. Anılan Kanun ile ikamet izni başvurularında refakat uygulaması kaldırılmış…

"ikamet izni başvurusu"

İNSANİ İKAMET BAŞVURUSU

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir. İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir? – Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda, – Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde, – Kanunun 55 inci maddesi uyarınca…

"İNSANİ İKAMET BAŞVURUSU"

Kolaylaştırırken zorlaştırma

Rabbimiz, Bakara Suresi’nin 185’inci ayetinde, “Allah, kolaylığı murat eder, zorluğu değil” buyurur. Kamer Suresi’nde dört defa, “Kur’an’ı kolaylaştırdık” buyurur. Ta-Ha Suresi’nin 26’ıncı ayetinde Musa aleyhisselam, “Rabbim, işimi kolaylaştır” diye dua eder. Sevgili peygamberimiz de: “Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin” buyurur. (Buhari, Sahih, K. İlm bab 11, K.  Ahkâm bab 22). Bu kolaylaştırmayı da kişilerin, kralların, ülkelerin, ırkların heveslerine uygun hale getirerek olmamalıdır. Böyle durumlarda kolaylaştırma yerine zorlaştırmalar başlar. Sevgili peygamberimiz: “Din kolaydır” buyurmuş. (Buhari, Müslim). Yani, dinin kendisi kolay. Allah zorluğu…

"Kolaylaştırırken zorlaştırma"

Kabe İmamı; Allah’a hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz

Kabe İmamı Sudeysi’den skandal sözler: Allah’a hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz Kabe İmamı Sudeysi skandal bir açıklamada bulundu. Sudeysi, “Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah’a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar” ifadelerini kullandı. İslam aleminin en önemli mabedi olan Kabe-i Muazzama’da imamlık görevinde bulunanAbdurrahman Sudeysi Amerika’da skandal açıklamalarda bulundu. İslam Âlemi Birliği’in düzenlemiş olduğu konferansa katılmak üzere New York’a giden Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi,…

"Kabe İmamı; Allah’a hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz"

Irak’ın kuzeyinde ikinci İsrail’in kurulmasına izin vermeyiz

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Peşmerge Yönetimi’nin 25 Eylül’de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin, “Irak’ın kuzeyinde ikinci İsrail’in kurulmasına izin vermeyiz.” dedi. Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Maliki’nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Maliki’nin referandumun ne Irak halkının ne de Kürtlerin çıkarına hizmet edeceğini, yasal olmadığını, ertelenmesi ya da iptal edilmesi gerektiğini belirterek, “Irak’ın kuzeyinde ikinci İsrail’in kurulmasına izin vermeyeceğiz.” dediği aktarıldı. Peşmerge Yönetimi’nin referandum kararına, Irak merkezi hükümeti, tartışmalı…

"Irak’ın kuzeyinde ikinci İsrail’in kurulmasına izin vermeyiz"

Ereksiyon Sağlayıcı ve Geciktirici Cinsel İlaç

Ereksiyon Sağlayıcı ve Geciktirici Cinsel İlaç Cialis Dünyada büyük yankı uyandırıp geniş bir kullanıcı kitlesine sahip 36 saat etkili hafta sonu cinsel hapı diye adlandırılmaktadır. Erkeklerin iktidarsızlık sorununu çare olmakla birlikte Viagra’ya rakip bir mükemmel bir cinsel ilaçtır. Cialis, Viagra’dan 30 saat daha uzun süre etkili bir üründür. Cialis kulllanan erkekler her daim ilişkiye hazır durumda hissedeceklerdir. Cialis Rakiplerinden birçok üstün farkı Ereksiyon problemi olan erkeklerden Cinsel Güç Artırıcı Cinsel Performans Artırıcı Cinsel İstek Artırıcı Ereksiyon Sağlayıcı ve Geciktirici…

"Ereksiyon Sağlayıcı ve Geciktirici Cinsel İlaç"

Cinsel gücü artırmak için ne yenir?

Cinsel gücü artırmak için ne yenir? Zencefil, Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil insanı daha ateşli yapar. (Kanı sulandıran ilaç kullananların dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca fazla tüketildiğinde de bağırsakları rahatsız eder.) Yemeklerde baharat olarak kullanılabilir. Balla karıştırılıp yenilebilir. Bir hafta veya 10 gün kadar kullanılmalıdır. Tarçın, İştah açıcıdır. Sinirsel rahatlık veren bir kokusu vardır. Gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Afrodizyak olarak da kullanılabilir. Kışın içilen bitki çaylarına konulabilir. Tarçın yağı hoş…

"Cinsel gücü artırmak için ne yenir?"

Cinsel gücü artırıcı yiyecekler

Cinsel gücü artırıcı yiyecekler, İSTİRİDYE: İçerdiği bazı aminoasitlerin cinselliği sağlayan hormonları tetiklediği görülmüştür. HAVYAR: Uzun yıllardır afrodizyak olarak kullanılmaktadır. İçerdiği çinko miktarı nedeniyle erkeklik hormonlarının yapımını artırır. İNCİR: Şeker oranı yüksek olmasına rağmen kan şekerini hızla yükselten şekerden olmadığı için tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Cinsel gücü artırır. MUZ: Mineral, magnezyum, demir, lif ve C vitamini bakımından zengindir. Sperm üretimini artırır. GREYFURT: Cinsel gücü artıran bir meyvedir. Greyfurt suyu daha da etkilidir. PEKMEZ: Pekmezde bulunan minerallerin en önemlileri demir, kalsiyum ve potasyumdur. Tahinle alınması etkisini artırır. FINDIK: Lif, protein…

"Cinsel gücü artırıcı yiyecekler"

Kerkük Misak-ı Milli İçindedir

Kerkük Misak-ı Milli İçindedir, Nihayetinde Türkiye 1926 yılında Ankara Antlaşması ile Musul üzerindeki haklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Bu antlaşmaya göre: Musul vilayeti toprak bütünlüğü sağlanmak şartı ile Irak’a ait olacak. Türkiye ve Irak arasındaki ateşkes hattını belirleyen Brüksel Hattı sınır olarak kabul edilecek. Irak Musul’dan elde ettiği petrol gelirinin %10’unu 25 yıllık bir süre için Türkiye’ye verecek. Konu uzmanlarına göre Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Kerkük ve Musul, 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile toprak bütünlüğü…

"Kerkük Misak-ı Milli İçindedir"